Calendar

19 Tue
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
Now: 10:50 am
9:00 am Pilates (Kate Falkner) 0900-0955 @ Main Hall
Pilates (Kate Falkner) 0900-0955 @ Main Hall
Oct 19 @ 9:00 am – 10:00 am
Class time 9am – 9.55am
10:15 am Pilates (Kate Falkner) 10.15 to 11.10 @ Main Hall
Pilates (Kate Falkner) 10.15 to 11.10 @ Main Hall
Oct 19 @ 10:15 am – 11:15 am
Class time 10.15am – 11.10am
11:30 am Pilates (Kate Falkner) 11.30 – 12.25 @ Main Hall
Pilates (Kate Falkner) 11.30 – 12.25 @ Main Hall
Oct 19 @ 11:30 am – 12:30 pm
Class time 11.30am – 12.25pm
3:00 pm Pilates (Kate Faulkner) @ Main hall
Pilates (Kate Faulkner) @ Main hall
Oct 19 @ 3:00 pm – 4:00 pm
Class time 3pm – 3.55pm